Page 1 - 《昆明人大》第6期
P. 1

2018. 06

                                              ሹֻ ̾̓ͅ ௹Ḥ
                                           ᇶϷğঐૼ൧ದնӈ຾߶
                                           ሙႆᆣݼğč͂̀Ďͦ̽̽̽̾͆͂

      ͕͒͡Ḥ̴͙͒͒͜͝͝͠Ḥ͔͐͛͒͜͟͠͠Ḥ͓͜Ḥ͚͖͔͛͛͘͢


                           全力以赴打赢打好脱贫攻坚战


                                     昆明亮出上半年地方财政账本


                                市人大常委会再次举行集体约见约谈会

                                       昆明人大 THE PEOPLE’S CONGRESS OF KUNMING 1
                                                ଽ҆ሧਘḤ૧ٮࢌੀ
   1   2   3   4   5   6